Djelatnosti

 1. Održavanje nerazvrstanih cesta
 2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 4. Održavanje javnih zelenih površina
 5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 6. Održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 7. Održavanje čistoće javnih površina
 8. Održavanje javne rasvjete
 9. Komunalni linijski prijevoz putnika
 10. Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
 11. Usluge javnih tržnica na malo
 12. Usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja
 13. Obavljanje dimnjačarskih poslova
 14. Djelatnost prijevoza otpada
 15. Djelatnost sakupljanja otpada
 16. Djelatnost zbrinjavanja otpada
 17. Gospodarenje otpadom
 18. Piljenje i blanjanje drva
 19. Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 20. Kupnja i prodaja robe
 21. Pružanje usluga u trgovini
 22. Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 23. Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
 24. Čišćenje svih vrsta objekata
 25. Skladištenje robe
 26. Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 27. Uređenje i održavanje krajolika
 28. Iznajmljivanje strojeva i opreme