Jednostavna nabava

Na temelju članka 15. stavka Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16 i 114/22)) i članka 20. Izjave o osnivanju trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o., direktor trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. dana 30. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK
o provođenju postupaka jednostavne nabave

Pozivi na dostavu ponuda