Jednostavna nabava

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i odredbi Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o., direktor trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. donio je

PRAVILNIK
o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti u trgovačkom društvu EKO ALEJA d.o.o.