Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana.

Dva (2) člana Nadzornog odbora imenuje Skupština Društva (Općinski načelnik) na prijedlog Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, a jednog (1) člana biraju radnici Društva.