Natječaj za imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva

Na temelju odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva  EKO ALEJA d.o.o.  i Odluke Skupštine trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. Krapinske Toplice, 8. rujna 2022. godine, Skupština Društva koju predstavlja Općinska načelnica Općine Krapinske Toplice  raspisuje natječaj za imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o.

Za detalje preuzmi dokument u prilogu: