Natječaj za radno mjesto referent za poslove uprave groblja i opće poslove – pripravnik

Na temelju odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva EKO ALEJA  d.o.o., Ljudevita Gaja 27, Krapinske Toplice, direktor trgovačkog društva EKO ALEJA  d.o.o. dana 13. lipnja 2023. godine, raspisuje javni natječaj za radno mjesto referent uprave groblja i opće poslove – pripravnik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu EKO ALEJA d.o.o., Ljudevita Gaja 27, 49217 Krapinske Toplice, s naznakom “Ne otvaraj- Javni natječaj za zapošljavanje” do 20. lipnja 2023. godine. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internet stranicama EKO ALEJE d.o.o..