Odluka o imenovanju – direktor/direktorica trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o.

 

Na temelju odredbi Odluke o osnivanju trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 31/19 ), trgovačko društvo EKO ALEJA  d.o.o. koje predstavlja predsjednik Skupštine – općinski načelnik Općine Krapinske Toplice Ernest Svažić,  dana 26. studenog 2020. godine donosi

 

ODLUKU  O IMENOVANJU DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA EKO ALEJA D.O.O.

 

Članak 1.

 

Ivan Kolar iz Krapinskih Toplica, Mala Erpenja 45, OIB: 68325677455, imenuje se direktorom trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. počevši od 26. studenog 2020. godine na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

OPĆINSKI NAČELNIK

Ernest Svažić

 

Odluka o imenovanju