Odluka o visini naknada na mjesnom groblju

Na temelju članka 15. Odluke o grobljima na području općine Krapinske Toplice uz prethodnu suglasnost Općinske načelnice Općine Krapinske Toplice, Uprava društva EKO ALEJA d.o.o. dana 9. ožujka 2022. donosi Odluku o visini naknada na mjesnom groblju. Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave na mrežnoj stranici društva EKO ALEJA d.o.o. Krapinske Toplice. Ovdje možete preuzeti Odluku u cjelosti: