Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i ostalih usluga ukopa

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98 i 50/12), Pravilnika o grobljima („Narodne novine“, broj 99/02), Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“, broj 116/18 i 50/20), direktor trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ljudevita Gaja 27, Krapinske Toplice, OIB: 43261960767, dana 31. siječnja 2022. godine, donosi Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i ostalih usluga koje možete preuzeti u nastavku: