Politika kvalitete

POLITIKA KVALITETE

 

U cilju posvećenosti kontinuiranom unapređenju sustava upravljanja kvalitetom, a u svrhu postizanja najboljih krajnjih rezultata, EKO ALEJA d.o.o., opredjeljuje se za slijedeću politiku:

Poslovanje društva EKO ALEJA d.o.o. za komunalne djelatnosti temelji se na politici zaštite javnog interesa, razmjerne koristi, solidarnosti, javne službe, neprofitnosti, supsidijarnosti, univerzalnosti i jednakosti pristupa, prilagodljivosti, kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti, kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara, sigurnosti, javnosti, prihvatljivosti cijene komunalnih usluga i zaštite ugroženih kategorija građana.

Politiku kvalitete temeljimo na kontinuiranom ispitivanju te potrebnom redefiniranju procesa, metoda i postupaka, a sve u svrhu utvrđivanja i ispravljanja nedostatka koji utječu na postavljene vrijednosti te u svrhu proaktivnog djelovanja.

Kako bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  1. pratiti sve trendove u sektoru komunalnih djelatnosti te ih primjenjivati u svojem radu,
  2. poboljšavati razinu kvalitete usluge i brige za naše korisnika,
  3. usmjeriti razinu kvalitete usluge na krajnje zadovoljstvo korisnika,
  4. osigurati okvir za uspostavu i preispitivanje ciljeva kvaliteta,
  5. razvijati partnerske odnose sa zaposlenicima, kupcima, dobavljačima i zainteresiranim stranama,
  6. društveno odgovorno poslovati sa lokalnom zajednicom i sudjelovati u lokalnom razvoju
  7. provoditi preventivne mjere u cilju zaštite okoliša i podržavati inicijative za održivi razvoj u suradnji sa lokalnom zajednicom,
  8. brinuti za okoliš i racionalno korištenje energije;
  9. zapošljavati osoblje koje je spremno slijediti sve zahtjeve tržišta kao i održivi razvoj,
  10. voditi računa o sigurnosti svakog radnika, posjetitelja i sredstva rada,
  11. kontinuirano unapređivati opremljenost kako bismo bili spremni na sve zahtjeve tržišta,
  12. neprekidno povećanje ukupne tehničke i stručne razine uz stalnu naobrazbu naših zaposlenika te održavanje i poboljšavanje primijenjenog sustava upravljanja kvalitetom,
  13. primjenjivati koncept razmišljanja temeljen na rizicima kroz cjelokupno poslovanje,
  14. podizanje svijesti o kvaliteti, zaštiti okoliša i zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu u našoj radnoj okolini, među našim zaposlenicima i prema našim kupcima, poslovnim partnerima i društvu u cjelini.

Svi djelatnici Društva obavezni su postupati u skladu s Politikom kvalitete društva EKO ALEJA d.o.o. te svojim djelovanjem pridonositi trajnom poboljšanju kvalitete, a sve u cilju zadovoljenja potreba krajnjih korisnika naših usluga.

Direktor

Ivan Kolar