Uprava društva

Upravu Društva čini jedan član.

Uprava Društva je direktor.

Direktor se imenuje i opoziva odlukom Skupštine Društva.

Direktor Društva vodi poslove na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu.

Direktor Društva vodi poslove Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i drugim posebnim propisima i obvezatnim uputama Skupštine Društva.

Do izbora Direktora Društva na temelju javnog natječaja, imenovat će se vršitelj dužnosti direktora Društva za potrebe Društva koji će obaviti sve pripremne radnje za početak rada trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o..

Vršitelja dužnosti direktora Društva imenuje Općinski načelnik svojom odlukom.

Direktor Društva može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zapreke propisane Zakonom o trgovačkim društvima.

Posebne uvjete za imenovanje Direktora Društva određuje Skupština Društva.