Cjenik usluga

Cjenik uređivanja grobova

CJENIK UREĐIVANJA GROBOVA NA MJESNOM GROBLJU KRAPINSKE TOPLICE Cijena
Čišćenje zapuštenog groba od vegetacije, suhog lišća, trave i /ili korova 300,00
Čišćenje groba po želji + paljenje 2 lampiona 250,00
Pranje mramornih grobova neabrazivnim sredstvima 250,00
Sezonsko zalijevanje cvijeća – tjedno (ponedjeljak i četvrtak) 50,00
Sezonsko zalijevanje cvijeća -mjesečno (ponedjeljak i četvrtak svaki tjedan u mjesecu) 120,00
Uklanjanje korova, obrezivanje trave i žive ograde oko spomenika 200,00
Uklanjanje izgorjelih lampmiona (nakon sprovoda i na blagdane) 30,00
Sat rada po zahtjevu i dogovoru sa strankama 65,00

SVE CIJENE IZRAŽENE SU U KUNAMA BEZ PDV-a.

Cjenik usluga uređenja okoliša za građane i pravne osobe

R. br. CJENIK USLUGA UREĐENJE OKOLIŠA  za građane i pravne osobe Jedinica mjere Cijena
1. Košnja trave motornom kosilicom m2 0,40
2. Košnja trave trimerom m2 0,70
3. Orezivanje drveća suhih i bolesnih grana kom 240,00
4. Oštro orezivanje drveća u krošnji kom 850,00
5. Rušenje drveća PROMJERA 0-50 kom 600,00
6. Rušenje drveća PROMJERA 50-100 kom 1.000,00
7. Orezivanje zapuštene živice do 100 cm m2 10,00
8. Orezivanje zapuštene živice do 150 cm m2 25,00
9. Orezivanje zapuštene živice do 200 cm m2 55,00
10. Čišćenje zapuštenih površina visoko raslinje m2 6,50
11. Čišćenje zapuštenih površina nisko raslinje m2 5,00
12. Sat rada po dogovoru sa strankama Sat 80,00

SVE CIJENE IZRAŽENE SU U KUNAMA BEZ PDV-a.

Kontakt osoba Damir Vidović 099 384 57 74 ili se možete javiti na broj telefona 049 44 04 46