Groblje

EKO ALEJA d.o.o.
Upravljanje grobljem i komunalne usluge
Dodjela grobnih mjesta
Vođenje grobnih očevidnika
Naplata grobne naknade
Održavanje groblja
Usluga ukopa
Usluga čišćenja grobnih mjesta

049 444 046
Ulica Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice

PANDA trgovina i usluge
Pogrebne usluge
Prijevoz pokojnika
Pogrebne usluge

049 232 411
Ulica Ljudevita Gaja 31, 49217 Krapinske Toplice

Cjenik usluga ukopa

R.br.  CJENIK USLUGA UKOPA NA MJESNOM GROBLJU Cijena s PDV-om
1. Ukop u zemljani grob bez okvira 800,00 kn/106,18 €
2. Ukop u zemljani  grob s okvirom bez grobne ploče 900,00 kn/119,45 €
3. Ukop u zemljani grob s okvirom i grobnom pločom 1.200,00 kn/159,27 €
4. Ukop u grobnicu 700,00 kn/92,91 €
5. Polaganje urne 500,00 kn/66,36 €
6. Naknada za korištenje mrtvačnice i opreme 400,00 kn/53,09 €
7. Troškovi nosača (6 nosača) 1.290,00 kn/171,21 €
8. Troškovi nosača  (1 nosač) 215,00 kn/28,54 €

 

Napomena

Ekshumacija i iskop radi produljenja grobne jame (više od 15 godina nakon ukopa)*

* Cijena je jednaka kao pod točkama 1-5.