Parkirališta

I. ZONA
KOD CRKVE

pretplatne karte
(rampa)

II. ZONA
IZA OPĆINE

cijena 1h: 4kn
DPK 24h: 50 kn
SMS 708121

III. ZONA
KOD ALEJE

cijena 1h: 4kn
DPK 24h: 40 kn
SMS 708122

Lokacije parkinga

VRIJEME NAPLATE PARKINGA
ponedjeljak – petak

06:00 – 17:00 sati

subota

06:00 – 13:00 sati