Zaštita osobnih podataka

Na temelju odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (“Službeni list Europske unije”, broj L 119/1, u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine”, broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Društvenog ugovora trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. za komunalne djelatnosti,  direktor trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o. za komunalne djelatnosti, dana 2. siječnja 2020. godine, donio je

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

EKO ALEJA d.o.o.

Ljudevita Gaja 27

49217 Krapinske Toplice

 

Temeljem članka 2. Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka, Direktor društva EKO ALEJA d.o.o. Krapinske Toplice, dana 02. siječnja 2020. godine donio je:

 

ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 1.

Karmelita Pavliša, dipl. oec. zaposlena na radnom mjestu Stručni suradnik za opće poslove i financije imenuje se Službenikom za zaštitu osobnih podataka u društvu EKO ALEJA d.o.o..

 

Članak 2.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • Informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća te drugim odredbama Unije i Zakonom o zaštiti osobnih podataka,
  • prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o zaštiti osobnih podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade,
  • pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o zaštiti osobnih podataka
  • surađuje sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka
  • djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetuje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

 

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ima obvezu tajnosti ili povjerljivosti glede obavljanja svojih zadaća, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podatka dužan je čuvati  povjerljivost svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka, a ta obveza traje i nakon njegovog prestanka obavljanja dužnosti Službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 4.

Službenik za zaštitu osobnih podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. U tom slučaju voditelj obrade ili izvršitelj obrade osiguravaju da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.

 

Članak 5.

Radno vrijeme Službenika za zaštitu osobnih podataka je:

  • od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati

Službeni kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka su:

  • adresa: Ljudevita Gaja 27, 49217 Krapinske Toplice
  • e-mail adresa: racunovodstvo@ekoaleja.hr
  • broj telefona: +385 49 44 40 46
  • broj mobitela: +385 91 24 84 465

Kontakt podaci biti će objavljeni i javno dostupni na web stranici društva EKO ALEJA d.o.o. Krapinske Toplice te će se o tome izvijestiti i Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

EKO ALEJA d.o.o.

Direktor