Reciklažno dvorište

Kako gospodariti otpadom?

Gospodarenje otpadom je čitav niz aktivnosti i postupaka kojima se sprječava nastanak otpada i smanjuje njegov štetni utjecaj na okoliš. Kroz aktivnosti gospodarenja otpadom utvrđuju se sustavi za skupljanje, prijevoz, uporabu i konačno zbrinjavanje otpada. Efikasnije gospodarenje otpadom prvi je korak prema kružnom gospodarstvu – u kojem se većina otpada reciklira, popravlja, ponovo koristi ili oporablja.

Kamo s otpadom?

Reciklažno dvorište je nadzirani i ograđeni prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, u kojem se otpad skladišti prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, sve sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom.

RADNO VRIJEME

ponedjeljak 7:00 – 15:00 h
četvrtak 10:00 – 18:00 h
subota 7:00 – 15:00 h