Razgovor za posao – direktor/direktorica trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će se razgovor za posao održati dana 26. studenog s početkom u 10:00 sati u Krapinskim Toplicama, Ulica Ljudevita Gaja 27 (Dom kulture).

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja